Kammarrätten i Jönköping har i två domar, i mål som drevs av LO-TCO Rättsskydd, ändrat försäkringskassans tillämpning av reglerna om SGI-skydd.

Det ena målet gällde en ambulansförare som varit sjukskriven från sitt arbete på 37 timmar i veckan. Efter arbetsprövning blev han omplacerad till ett arbete på 40 timmar i veckan. Mannen skulle arbeta 75 procent, 30 timmar i veckan, och vara deltidssjukskriven 25 procent, 10 timmar i veckan.

Försäkringskassan anser inte att ambulansföraren har haft nedsatt arbetsförmåga med en fjärdedel eftersom 30 timmars arbete i förhållande till den gamla tjänsten på 37 timmars arbete blir cirka 81 procent. Därmed anser inte försäkringskassan att mannen har rätt till sjukpenning.

Kammarrätten uttalar att försäkringskassans tolkning av reglerna leder till orimliga konsekvenser och att detta inte kan ha varit lagstiftarens mening.

Samma slutsats kommer kammarrätten till i ett liknande ärende där en metallarbetare sjukskrevs från ett arbete som maskintekniker 34 timmar i veckan. Han fick efter arbetslivsintroduktion en anställning hos en idrottsförening på halvtid där normalarbetstiden är 40 timmar i veckan.

I det fallet ansåg försäkringskassan att mannens nya arbete på 20 timmar i veckan är mer än hälften av det gamla arbetet på 34 timmar och att han därför inte har rätt till sjukpenning. Kammarrätten finner också här att det är det nya arbetets normalarbetstid som ska ligga till grund för beräkningen av rätt till sjukpenning.