LO beslutade vid sin förra kongress om att en non profit-princip ska gälla i välfärden. Nu öppnar LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin för att driva frågan förhandlingsvägen i stället för lagstiftning.

– Vi ser att debatten har förändrats och nästan alla politiska partier har förflyttat sig åt vårt håll men inget har skett i praktiken. Fortfarande är det kaos i välfärden.

Att det inte hänt något, beror inte det på att det inte har varit val än?

– Vi får se om parterna kan hitta någon lösning. Kommunal gjorde ett bra arbete med den etiska plattformen* där man hanterar meddelarfrihet, kollektivavtal och kvalitet, men det räcker inte. Vi måste hantera vinstudelningsfrågan. Och gör vi inte detta snabbt får vi ta till lagförändringar och det är mycket möjligt att saker kommer att ske efter valet.

Tobias Baudin säger att de inte kan vänta till efter valet, det är bra om parterna tar ansvar, säger han.

Är det ett sätt att hjälpa Socialdemokraterna i valrörelsen?

– Nej, vi tar avstamp i LO:s förslag, det är ett bra förslag. Det är ett arbete vi gör för att vi känner oro för välfärden.

LO:s utspel i DN har väckt kritik från vänster. IF Metall däremot är positiva eftersom de inte har något emot vinster i välfärden.

Daniel Suhonen på den fackliga tankesmedjan Katalys menar att trycket på regeringen nu riskerar att minska och säger att vinstfrågan framför allt är politisk och inte facklig. KA:s kolumnist Jenny Wrangborg skriver på Twitter:

Vad är det för inkompetent folk som leker politik med våra kongressbeslut i LO?!”.

Men enligt Tobias Baudin är det här inget avsteg från kongressbeslutet.

– Den ligger fast och det är den linjen vi måste få igenom.

Enligt Baudin borde det kunna genomföras inom relativt kort tid. Baudin medger att det är osäkert om motparten kommer att vilja förhandla om vinstuttag. Han säger att en del företag inte velat prata om att reglera vinst men att samtal med andra företag eller branschorganisationer varit mer gynnsamma. Vilka de är vill han inte berätta.

– Det finns en grundinsikt i att något måste göras.

Vårdföretagarana skickade ut ett pressmeddelande där de skriver att det är naivt att tro att företagen skulle vilja förhandla. Det är en fråga för våra folkvalda och inte arbetsmarknadens parter, enligt Vårdföretagarna.

– Vi är oroliga för välfärden, vi behöver en bra skola och äldreomsorg, vi är villiga att diskutera detta med motparten, om inte de är intresserade så blir det självklart svårt.

Det är tråkigt om Vårdföretagarna tycker så, säger Tobias Baudin.

Det som LO vill förhandla med arbetsgivarparten om gäller vinstbegränsning, kvalitet och ett stopp för den fria etableringsrätten för skolor, säger Baudin. Det är inte klart om de enskilda facken eller centralorganisationerna ska sätta sig och förhandla.

– Jag vet inte om det blir någon förhandling men det är en uppmaning från oss till motparten, förhoppningsvis vill man göra mer än vad man gjort i dag för det är fortfarande kaos i välfärden.

Kommunal har avböjt att kommentera frågan och hänvisar till LO.

Fotnot: Den etiska plattformen är en överenskommelse mellan 13 fackförbund och fyra arbetsgivarorganisationer, däribland Sveriges kommuner och landsting och Vårdföretagarna. Det handlar om att de som ansluter sig till plattformen ska ha exempelvis kollektivavtal och meddelarfrihet (se länk).