Erfarenheten av att flytta från en kultur till en annan är viktig att förstå om man vill utveckla kompetensen hos vårdpersonal och beslutsfattare, menar forskaren Öncel Naldemirci.

Han har gjort fältstudier och djupintervjuer med 20 äldre invandrare från Turkiet. De har lämnat en kultur där söner och döttrar sköter omvårdnaden av äldre. Den föreställningen har de släppt i Sverige och efter ett långt arbetsliv ser de fram emot den omvårdnad som samhället ger dem rätt till. Men samtidigt upplevs de svenska idealen som känslokalla och de äldre saknar en närhet.

Deltagarna i studien tycker dock att äldreomsorgen är bra på att anpassa omsorgsmiljön efter religiösa och kulturella traditioner.

– Men det viktigaste för människor som immigrerat hit, liksom för alla äldre, är att kunna få dela sin vardag med människor som har liknande erfarenheter och livshistorier bakom sig. Och här finns det mer att utveckla, säger Öncel Naldemirci.