1. Vänsterpartiets kongress är just avslutad, vilka beslut ser du som de viktigaste?

– Först och främst att vi beslutade om att vi ska göra höstens val till ett värderingsval där det handlar om att Vänsterpartiet är garanten för rättvisa. Som nummer två att vi ska ge frågan om vinster i välfärden en särställning i valrörelsen, och som tredje punkt att vi tydligt tog ställning för en röd-grön regering. Det är kort sammanfattat.

2. Var det något beslut som överraskade dig?

– En kongress innebär alltid överraskningar. Vi har tagit en del ny politik, till exempel att kulturpolitiken ska lyftas fram och utgöra en procent av statsbudgeten. Att Public Service ska grundlagsskyddas. Sen också att vi nu självklart ska stå för frågan om arbetstidsförkortning.

3. Partiledningen förordade att ni inte skulle driva arbetstidsförkortning inför höstens val. Ser du det beslutet som ett bakslag?

– Nej, men vi ville ha mer tid. Vi ville att alla rapporter och utredningar ska vara gjorda innan vi driver det, att frågan är utredd ordentligt först. Nu får vi driva frågan parallellt medan vi fortsätter utreda den.

4. Frågan om sextimmarsdag har ju funnits på dagordningen till och från ända sen 70-talet, vad är det ni vill vänta på?

– Svagheten i debatten är att frågan aldrig lämnat tankestadiet, alltså hur man faktiskt ska göra för att korta ner arbetstiden. Lyckas vi med det har vi flyttat fram positionerna ordentligt.

5. Hur ska det göras?

– Det är det vi nu ska börja utreda.

6, Har du inte några tankar?

– Det måste ske stegvis, först och främst ska vi ner till 35-timmarsvecka, och det är en kortning av normalarbetstiden till 35 timmar jag ser framför mig som ett första steg. Det innebär också att alla de kvinnor som jobbar deltid på Kommunals avtalsområde kommer att få rätt till heltid.

7. Enligt er egen rapport kostar det stat och kommuner 10-12 miljarder kronor årligen att korta ner arbetstiden till 35 timmar per vecka. Hur ska den reformen finansieras?

– Vi kommer att få råd med mindre saker, man får göra prioriteringar. Det här måste vägas mot andra reformer.

8. Men var ska pengarna tas ifrån?

– Man kan höja bolagsskatten, man kan höja inkomstskatten för dem med de allra högsta inkomsterna. Vänsterpartiet lämnar alltid budgetförslag med full täckning.

9. Om man anser att frågan om vinster i välfärden är viktig, varför ska man då lägga sin röst på V i stället för S?

– Därför att vi vill ha bort vinstintresset, det vill inte S. Vi tycker att vinsterna ska återinvesteras i verksamheterna medan S talar om att begränsa vinstintresset.

10. Kan det inte vara svårt för väljarna att hålla reda på skillnaderna mellan er ståndpunkt och Socialdemokraternas syn?

– Nej jag upplever att vi har väljarna med oss i den här debatten. Det är väljarna som drivit den här debatten åt vänster.

11. Enligt S-beslutet ska man ju i varje kommun och landsting kunna säga nej till vinstintresset och enbart anlita nonprofitföretag, är inte det en rimlig hållning att man avgör detta lokalt?

– Nej vi tycker att principfrågan ska gälla i hela landet. Det är inte mer rätt att göra vinst på skattepengar i Nacka än vad det är att göra det i Umeå.

12. Finns det anledning att vara orolig för sin anställning om ni får regeringsinflytande efter valet i höst, om man i dag jobbar i till exempel ett vinstdrivande vårdbolag?

– Nej vi kommer att behöva varenda en som jobbar i välfärdssektorn, när avtalen löper ut övergår de anställda till kommunen i stället.

13. Ni kräver ett rejält inflytande om ni ska släppa fram en regering som består av S och MP, betyder det att de partierna måste ändra sin politik för att ni ska hjälpa fram dem till regeringsmakten?

– Vårt mål är inte att släppa fram en regering, vårt mål är att ingå i en regering. Vi vill ha en röd-grön regering. Vi kommer aldrig bidra till att släppa fram en regering där det ingår något borgerligt parti.

14. Men om ni ändå ställs inför faktum att S och MP vill och kan bilda en regering, kräver ni då att de ändrar inställning om till exempel vinster i välfärden, för att ni ska släppa fram dem till regeringsmakten?

– Den dan finns inte då jag hellre vill ha Fredrik Reinfeldt (M) som statsminister än Stefan Löfven (S). Stefan Löfven är en bättre statsminister alla dagar i veckan. Men om det blir så får vi ta fråga för fråga. Det beror på politikens innehåll i fall vi stödjer en sån regering eller inte.

15 S har ju som uttalat mål att uppnå 35 procent i riksdagsvalet, vilket är ert mål?

– Vi vill ha fler röster än förra gången, då vi fick 5,6 procent. Det enda man vet med procentmål är att de aldrig slår in.

16. I den senaste SCB-mätningen är ni näst största parti bland kommunalarna. Men tittar man på hela LO-kollektivet är Sverigedemokraterna större, hur vill ni ändra på det?

– Det är ett bekymmer att SD har ett så stort stöd bland stora viktiga LO-grupper. Men vi ska inte skuldbelägga deras väljare. Det är viktigt att se att det finns en otrygghet på arbetsmarknaden. Lösningen är att öka den fackliga anslutningsgraden, och att kämpa för att fler får kollektivavtal. Vi ska kräva kollektivavtal vid alla upphandlingar. Stora delar av arbetarklassen har i dag utländsk bakgrund. Rasismen splittrar oss och gör oss svaga.

17.  Det har framkommit en del kritik internt i V att så pass få i partitoppen har utländsk bakgrund, hur ser du på den kritiken?

– Den tycker jag är något orättvis. Tittar man på partistyrelsen och riksdagsgruppen så har vi flera med utländsk bakgrund. Men vi kan naturligtvis bli ännu bättre.

18. Hur då?

– Genom att vara medvetna om detta inför valen, när vi fastställer våra listor.

19. Det har även riktats kritik mot att det på toppositioner i partiet finns så få kvinnor, är det relevant kritik?

– En del rättades till på kongressen när vi nu har fått en kvinnlig majoritet i partistyrelsen. Sen är det partistyrelsen uppgift att utse partisekreterare och gruppledare i riksdagen (båda posterna innehas i dag av män).

20. Så partistyrelsen kan mycket väl utse en kvinnlig partisekreterare framöver?

– Det valet kan jag inte säga något om. På partistyrelsen i februari kommer det att utses partisekreterare.