Christel Gustavsson och Agnetha Nyborg.

Hur ska man göra det attraktivt att hoppa runt på olika förskolor? Det är en fråga som flera kommuner sannolikt brottas med. Att arbeta som timvikarie och sitta hemma och vänta på ett telefonsamtal är knappast att betrakta som bra arbetsvillkor.

I Kristianstad gick arbetsgivare och fack ihop för att finna en lösning. För drygt fyra år sedan startade de en bemanningsenhet med fast anställda vikarier.

– Vid den tidpunkten stod vi inför en övertalighet av barnskötare: Det gjorde oss inom Kommunal drivande för att starta en pool i stället, eftersom det ständigt behövs vikarier. Vi tyckte att det var bättre att många kunde få tillsvidareanställning i en bemanningspool än att gå på timanställningar, säger Gunilla Juhlin, från Kommunals sektion i Kristianstad.

De anställda i bemanningsenheten har ett lokalt avtal som ger dem en kortare veckoarbetstid. Deras heltid är 36 timmar i barngrupp mot 40 timmar för övriga.

– Det ger mer fritid, vilket förstås är skönt. Jag har arbetat i poolen i snart tre år och har dessförinnan haft fasta ställen. Det här är helt fantastiskt, jag får lära mig en massa saker och träffa mycket folk. Och så får jag lägga hela arbetstiden på det som jag har utbildat mig för – att vara med barnen. Pappersarbetet sköter de som har fast placering på förskolan, säger Christel Gustavsson.

Hennes kollega i poolen, Agnetha Nyborg, är lika nöjd:

– Jag vill absolut fortsätta så här. Många av oss som jobbar i poolen har ju valt det själva. Sedan kanske det är lättare för oss som har mycket erfarenhet, de yngre kanske hellre vill ha ett fast ställe att vara på.

Att komma till olika ställen inspirerar och ger lärdomar, tycker hon. Det är olika kulturer på olika arbetsplatser och olika sorters av människor.

– Vi får en självständighet i arbetet. Och skulle jag bli sjuk eller behöver vara ledig känner jag inte att jag stjälper ett arbetslag på samma sätt som när man har en fast arbetsplats. Man slipper det dåliga samvetet eftersom det finns andra som kommer in i stället, säger Agnetha Nyborg.

På en direkt fråga kommer hon först inte på några nackdelar med systemet. Fast det förstås, att ha jourtid om man inte har fått någon bokning och vara beredd för arbete från 06.30 på morgonen är inte så kul.

– Men det är inte så vanligt.

Christel Gustavsson har lika svårt att komma på baksidor med bemanningspoolen:

– Jag kan nog inte ha det mycket bättre än jag har det nu. Folk frågar om jag inte vill ha en fast arbetsplats, men nej, jag trivs med detta. Och både vänner och anhöriga tycker att jag har blivit mycket gladare nu, för att jag trivs med jobbet.

Bemanningsenheten

De anställda i bemanningsenheten har ett lokalt avtal. I dag finns runt 25 barnskötare tillsvidareanställda.
En heltidstjänst innebär 36 timmar i barngrupp per vecka (mot 40 timmar för övriga). Två timmar per vecka beräknas för administrativ tid. Övrig tid är kompensation.
Bemanningsenheten i Kristianstad permanentades 2009.
Formen och villkoren för enheten togs fram gemensamt av arbetsgivare och fack.
Bemanningsenheten har också timanställda vikarier.

ID. Christel Gustavsson

Ålder: 52.
Bor: Bromölla.
Yrke: Barnskötare.
År som barnskötare: 26-27 år.
År i bemanningspoolen: Snart 3 år.

ID. Agnetha Nyborg

Ålder: 56.
Bor: Fjälkinge.
Yrke: Barnskötare.
År som barnskötare: 24 år.
År i bemanningspoolen: 3 år.