• Ett femte jobbskatteavdrag införs. För en kommunalare med heltidslön på exempelvis 24 200 kronor innebär det en skattesänkning på 188 kronor. Tjänar man 21 900 i månaden heltid blir sänkningen 176 kronor.

• Fribeloppet för dem med studiemedel höjs från 71 200 kronor till 86 007 kronor per halvår om man pluggar på heltid.

• Barntillägget i bostadsbidraget höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn. Med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller flera barn.

• Det räcker med ”risk för våld” för att utfärda kontaktförbud för en person i parets gemensamma bostad.

• Förändrade regler i föräldrapenningen (se separat artikel Länk: ).

• Pensionärer som har fyllt 65 år får sänkt skatt.

• Skatten på öl, vin och sprit höjs.

• Starka laserpekare – som bland annat använts mot bussförare – får bara användas av professionella och det kommer att krävas tillstånd för att importera, tillverka, sälja och inneha dem.

• Arbetslöshetsavgiften avskaffas (se separat artikel http://www.ka.se/a-kassan-kan-bli-billigare ).

• Arbetsgivare som anställer unga utan erfarenhet, så kallade yrkesintroduktionsanställningar, får från och med 15 januari statligt stöd för det.

• Elkunder ska få lättare att få ersättning vid strömavbrott.

• Den som vårdar en svårt sjuk anhörig får tre månader på sig att ansöka om närståendepenning.

• Sjuka kan få sjukpenning i upp till sju dagar före anmälan till Försäkringskassan.

• Kommuner får inte vägra att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

• Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet läggs ner och ersätts med Folkhälsomyndigheten.

• De som bor på äldreboende ska folkbokföras där.

• Gamla 50- och 1000-kronorssedlar blir ogiltiga.