Alla barn som föds, adopteras eller är nyanlända till Sverige har 480 stycken föräldrapenningsdagar kopplade till sig. I dag säger reglerna att de kan sparas och tas ut av föräldrarna fram tills barnet fyller 8 år. Och att spara dagar för att sprida ut ledigheten är populärt.

– Ungefär hälften av barnen i Sverige som är över 4 år har fler än 96 dagar kvar att ta ut, säger Mats Matsson, Försäkringskassans verksamhetsutvecklare när det gäller bland annat föräldrapenning.

Efter årsskiftet ändras reglerna om hur man får spara. Föräldrar till barn som föds 1 januari 2014 och efter det kommer att vara tvungna att använda det mesta av dagarna innan barnet fyller 4 år. Efter det får man ha kvar 96 dagar. Har man fler dagar än det kvar blir man av med dem.

– Föräldrapenningen är ju till för att ta hand om barnen när de är små och det här är ett sätt för regering och riksdagen, som tagit beslutet, att markera det, säger Mats Matsson.

Många föräldrar kommer att kunna planera för att spara så många dagar som möjligt. Det gäller exempelvis dem som har barn födda 2013 eller tidigare och väntar tillökning nästa år. De kan spara föräldrapenningdagar längre genom att använda det yngsta barnets dagar först.

– Det kan vara bra att tänka till. De får ju ta använda alla 480 dagar för barnet fött 2013 fram till det är 8 år, säger Mats Matsson.

Det finns en bra nyhet med föräldrapenningen för barn som föds eller kommer till Sverige efter nyår är. Det är att de 96 dagar som man har kvar efter fyraårsdagen får användas längre. Gränsen vid 8 år slopas och istället kan man använda föräldrapenningen fram till 12 år.

– Man kan ju behöva vara ledig med äldre barn också.

Ytterligare en förändring är att de 480 föräldrapenningdagarna delas lika mellan föräldrarna från början. Varje förälder får 240 dagar var (195 till sin sjukpenningsnivå och 45 till lägstanivån som idag är 180 kronor om dagen).

– Det är en markering om att det ska vara rättvist. Vill man kan man överlåta alla sina dagar utom 60 till den andra. Då blir det ingen egentlig skillnad mot idag, säger Mats Matsson som poängterar att den förändringen också bara gäller föräldrapenningen för de barn som föds efter nyår.