Kvinnan har haft halv sjukersättning sedan 1999 på grund av en hjärnblödning och nedsatt ork och koncentrationsförmåga. 2005 fick hon hel sjukersättning, men fyra år senare, 2009, bedömde Försäkringskassan att det fanns potential till 50-procentig arbetsförmåga om hon skulle genomgå rehabilitering.

Kvinnan gick då Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, men Arbetsförmedlingen bedömde att det inte fanns några förutsättningar för henne att ta del av deras tjänster. Kvinnan ansökte då om full sjukersättning och domstolen ger henne nu rätt till detta.