Kvinnan förlorade dock rätt till sjukpenning utöver den halva sjukersättningen. Kammarrätten bedömde där att omfattningen av danskurserna och andra aktiviteter visar att hennes arbetsförmåga varit sådan att hon inte har rätt till mer sjukpenning än den halva sjukersättning som hon redan fått.

Kvinnan får inte heller rätt till höjd sjukpenningsgrundande inkomst, SGI.