För Kommunals a-kassa innebär det att nya avgiften blir 87 kronor/månad, för den som också är medlem i facket. Den nya avgiften för dem som bara är medlemmar i a-kassan blir 105 kronor/månad.

Arbetslöshetsavgiften infördes av den borgerliga regeringen efter maktskiftet 2006, och avgiften har varierat från kassa till kassa beroende på hur hög arbetslösheten varit i den branschen.

Enligt regeringens beräkningar kommer den genomsnittliga a-kasseavgiften efter årsskiftet, alla kassor inräknade, ligga på cirka 110 kronor/månad. För kassan med den högsta avgiften, Hotell- och restauranganställdas a-kassa, minskar avgiften med 250 kronor/månad.

Arbetslöshetsavgiften har inte gällt dem som är arbetslösa eller får sjukpenning och liknande. Om du har betalat arbetslöshetsavgift, trots att du inte borde ha gjort det, går det bra att i efterhand ansöka om befrielse från arbetslöshetsavgiften retroaktivt, enligt Kommunals a-kassa.

Dessa grupper har befriats från a-kasseavgift

Följande a-kassemedlemmar ska ansöka om befrielse från avgiften retoraktivt, om de har fått betala arbetslöshetsavgift:

 

OBS! gäller alltså innan den 31 december 2013.
De som har fått:
• A-kassa
• Aktivitetsstöd
• Utvecklingsersättning
• Sjukpenning
• Rehabiliteringspenning
• Aktivitetsersättning
• Tidsbegränsad sjukersättning