Det är forskaren Johan M. Sanne på IVL som ska utreda frågan och projektet får tre miljoner kronor från AFA Försäkring. Målet är att minska olycks- och hälsorisker vid hus- och bilbränder, trafikolyckor och självmord.

Forskningsprojektet ska bland annat genomföra intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och rollspel. Allt sker i samverkan med räddningstjänsterna i Jönköpings län, Södertörn och Räddningstjänsten Syd i södra Skåne. Också berörda fackförbund och SKL deltar.