Först hävde Södertälje avtalet med Bea´s  Omsorg och Assistans. Skälen var att företaget trots förbud fortsatt med anhöriganställningar och brutit mot arbetstidslagstiftningen. Strax därefter hävdes avtalet med hemtjänstföretaget  Jome Omvårdnad efter att ledningen häktats misstänkt för ekonomisk brottslighet.

Det ledde till att kommunstyrelsen beslutade att utreda hur risken för fusk inom hemtjänsten i Södertälje kan minimeras. Samtidigt togs beslutet sätta stopp för fler företag att etablera sig.

– Vi behöver skapa en stabilitet,  lugn och ro, och behöver den tiden till att diskutera vilken valfrihetsmodell vi ska ha. Om vi kan ha LOV i vår kommun och om vi vill det. Eller om det finns andra möjligheter för oss att bibehålla valfrihet inom hemtjänsten. Det är diskussioner som måste gå snabbt, säger Boel Godner, kommunalråd (S).

Tidigare är det bara ett par kommuner i landet som avskaffat LOV. Hur det blir i Södertälje kan avgöras i början på nästa år. Boel Godner är i alla fall övertygad om att reglerna kommer att ändras.

– Det behöver vi. Framför allt så är det så otroligt många företag och då behöver vi ett så otroligt stort kontrollsystem. Och då är det frågan om det är värt det, och vi har svårt att se det.

Boel Godner ifrågasätter den fria etableringsrätten som LOV ger:

– Jag ser stora svårigheter med systemet. Att det är så otroligt många företag som kan etablera sig, det kräver att man använder otroligt mycket kontroll och uppföljning för att se om de agerar enligt de kriterier som vi har satt upp.

Hon har svårt att svara på frågan om kommunen har tillräckliga verktyg för kontroll. Samtidigt konstaterar hon att det som hänt i Södertälje är svårt för en kommun att hantera.

– Om det är som polisen misstänker, att människor har ansträngt sig för att runda regler och helt enkelt fuskar för att komma över skattemedel som skulle ha gått till välfärd då är det väldigt svårt för en kommun att veta hur man ska jobba mot det. Det här var ju verkligen ingenting vi föreställde oss, säger Boel Godner.

Södertälje införde LOV i januari 2012. På bara några månader ökade antalet hemtjänsttimmar kraftigt och låg högt över både grannkommunerna och riksgenomsnittet. Men Boel Godner misstänkte inte fusk:

– Nej, vi kunde inte i vår vildaste fantasi föreställa oss det. Det pratades om att det fanns ett underliggande behov som inte visat sig tidigare för att brukarna hade en annan kultur eller inte visste om sin rättighet att få hemtjänst.

Efter fyra månader med LOV hade företagen 24 procent anhöriganställda. Förra hösten beslutade politikerna att förbjuda anhöriganställningar.

– Jag tycker verkligen inte att det ska vara tillåtet. Kontraktet som är skrivet mellan kommunen och brukaren blir skört när den anställde och brukaren i beroendeställning till varandra. Det är inte bra för brukaren, meddelarfriheten, hur man har det på sin arbetsplats och hur brukaren har det, säger Boel Godner.

Nu kontrollerar kommunen om anhöriganställningar pågår i fler företag.

– Upptäcker man att företagen inte skött sig, då bryter vi avtalen med de företagen också.

Men även om kommunen först godkände företagen som nu förlorat sina avtal anser Boel Godner att kommunen inte har något ansvar för de som mist sina jobb.

– Det är företaget som misskött sig som får ta ansvaret för det.

Ett tiotal av de som förlorade jobbet när kommunen bröt avtalet med Jome har tre veckor kvar på utbildningen till undersköterska. Nu är det oklart vem som ska betala så att de kan gå klart utbildningen. Boel Godner kan inte svara på om kommunen kommer hjälpa dem.

– Jag vet inte vad kommunens ansvar skulle vara. Naturligtvis behövs det undersköterskor, men jag förutsätter att de samtalen pågår mellan fackförbund, Arbetsförmedlingen och de inblandade.

Detta är LOV

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2009 och innebär att medborgaren får välja fritt mellan de leverantörer av välfärdstjänster som kommunen har godkänt. Det är än så länge frivilligt för kommunerna att införa LOV. Hemtjänst är vanligast. 144 kommuner har inför LOV.