Det är Pensionsmyndigheten som har räknat på nästa års pensioner. Inkomst- och tilläggspensionen sänks med i snitt 300 kronor före skatt på grund av bromsen. Bromsen slår till när inbetalningarna till pensionssystemet är för små på grund av att ekonomin inte växer tillräckligt mycket.

Sänkningen i inkomst- och tilläggspensionen vägs dock upp av skattesänkningar och att premiepensionerna ökar.