Försäkringskassan har undersökt hur föräldrar tar ut sin föräldraledighet och hur man delar på hushållsarbetet. Genom att göra 2450 intervjuer med personer som har barn födda 2004 och 2009 har man kunnat gå längre än att bara granska hur föräldraledigheten har tagits ut. I intervjuerna har det också ställts frågor om bland annat hushållsarbete, omsorg om barnen och hur många obetalda dagar som tagits ut.

Undersökningen visar att det fortfarande är så stor andel som 80 procent av kvinnor som tar betald och obetald föräldraledighet trots att män tar ut lite mer föräldraledighet idag än för tio år sedan. Det beror på att kvinnorna idag tar ut större andel obetald föräldraledighet.

Varför gör de det?

– Det är det som är tiotusenkronorsfrågan. Vi kan inte svara på det, säger Laura Hartman, Försäkringskassans analyschef.

Undersökningen visar också att den som tar ut mest föräldraledighet i ett förhållande också sköter den största delen av hushållsarbetet och omsorgen i hemmet. Både under och efter föräldraledigheten.

– Vi ser ett tydligt samband där.

Eftersom kvinnor står för 80 procent av föräldraledigheten står de också för majoriteten av hemarbetet. Laura Hartman menar att det är ett hinder för en jämställd arbetsmarknad och att det gör att kvinnor halkar efter när det gäller löneutveckling och pension.

– Jag undrar om alla kvinnor kommer att vara nöjda med att de tog så stort ansvar för familjen när de tittar i sina orangea kuvert.