I dag kan man arbeta på samma arbetsplats med olika tillfälliga anställningar i tre år utan att få en fast tjänst.  Snart blir det ändring på det i Umeå kommun. Där har politikerna tagit ett beslut som gör att man får räkna ihop sina allmänna visstidsanställningar och vikariat redan efter två år.

– Vi har haft mycket diskussioner om det här och Kommunals sektion har drivit frågan väldigt tufft. Vi tycker inte att man ska stapla olika anställningsformer på varandra, säger Margareta Rönngren (S), ledamot i kommunstyrelsens personalutskott där beslutet tagits.

Tanken är att det ska verkställas så snart som möjligt och att det ska gälla alla yrkesgrupper som är anställda i kommunen.

– Redan i februari kommer det att inledas förhandlingar.

Kommunal har drivit frågan på riksplanet under avtalsrörelsen i år och det pågår förhandlingar mellan dem och arbetsgivaren SKL på riksplanet. Ännu har man inte enats om något. Hur kommer det sig att ni i Umeå valt att föregå dem?

– Vi har diskuterat det. Vi ser inte vad det blir för skillnad med att vänta. Vi får se hur andra kommuner reagerar på vårt beslut.

Alejandro Caviedes är sektionsledamot för Kommunal i Umeå. Han är en av dem som drivit frågan om en tvårsgräns för konvertering.

– Under det senaste året är det 3575 personer som har haft visstidsanställningar på över en månad. Enligt uppgifter från kommunens tjänstemän är det ett 80-tal av dem som skulle kunna vara aktuella för att få fast tjänst direkt. De allra flesta finns inom kommunalaryrken, säger han.

Redan har medlemmar hört av sig med frågor om vad som gäller.

– Flera av dem närmar sig två år. De undrar om de kommer att få fasta tjänster direkt, men det dröjer tills vi har ett nytt lokalt kollektivavtal. Då får vi se vilka som är berättigade, säger Alejandro Caviedes.

Kommer ni att försöka nå dem det kan gälla på något speciellt sätt?

– Vi får inte veta vilka de är från kommunen. Vi använder våra vanliga vägar via facebook, arbetsplatsombud och lokal media för att sprida det.