I kulturerna i Mellanöstern är psykiatrisk sjukdom i än högre grad förknippad med skam och skuld. Det är inte accepterat att söka psykiatrisk hjälp för sina problem och därför är det genom somatiska symtom som de t ex beskriver sin depression. Av den anledningen är det naivt och okunnigt att tro att dessa patienter skulle må bättre av att de sökte en psykiatriker från den egna etniska gruppen. De som utser sig som talesmän för människor med invandrarbakgrund och hävdar att vi behöver segregerade lösningar för människor med invandrarbakgrund ser inte till samhällets bästa. I en del fall kan man misstänka att de i stället ser till vad som gynnar deras egen verksamhet.

Transkulturell psykiatri i Stockholm håller i utbildningar för vårdpersonal för att de bättre ska kunna ta emot patienter med en annan etnisk bakgrund än det svenska. I början av november anordnade de en två dagars konferens i Stockholm där två kända professorer, Laurence Kirmayer och Roberto Lewis-Fernández föreläste. Intresset för konferensen var stor och folk från hela Norden hade kommit. Det visar att det finns ett genuint intresse av att lära sig hur man ska arbeta i ett mångkulturellt samhälle. Kirmayer, som kommer från McGill Universitet i Kanada, talade om kulturella faktorers betydelse för sjukdomsförklaringar och lidandespråk.

Roberto Lewis-Fernández pratade om hur kultur tas upp i den amerikanska psykiatriska diagnosmanual som kallas för DSM-5.

Från Sverige har chefen för transkulturell psykiatri, Sofie Bäärnhielm, deltagit i det internationella arbetet med att försöka formulera  frågor man kan  ställa för att förstå vad kulturen betyder vid psykisk sjukdom. Trots att integrationsfrågor är en av våra stora utmaningar och både Kirmayer och Lewis-Fernández är stora namn i den internationella psykiatrin lyste medierna med sin frånvaro vid konferensen.

Vi som tror på ett mångkulturellt samhälle kan visa det arbete som bedrivs inom transkulturell psykiatri som ett exempel på att det är möjligt att mötas över kulturgränserna. Vi får aldrig låta vården bli lika segregerad som skolor och bostadsområden. I ett segregerat samhälle ökar misstänksamhet och motsättningar.

Ja

Rösta bort Reinfeldt.

Nej

till samarbete med SD.