I Jönköpings kommun finns drygt 1200 bilar. Nu har skadorna på dem ökat så mycket att försäkringspremien höjts, enligt Sveriges Radio. Kostnaden för skadorna är mellan 2,5 till 3 miljoner kronor varje år. En del av ökningen beror på att kommunen har tagit över hemsjukvården från Landstinget och därmed fått fler bilar som är mycket ute i trafiken. Parkeringsskador är de skador som är vanligast.

– Vi har ett onödigt antal skador tycker vi och vi önskar att vi kan hitta vägar att reducera dem på och jobbar nu på det, säger Lennart Kjell, driftsansvarig för kommunens fordon till Sveriges Radio.

Det finns inga beslut om vilka sätt man ska använda men man tittar på förarutbildning och olika tekniska hjälpmedel som backkameror och parkeringsvakt.

– Om vi ser att det är ekonomiskt möjligt ska vi genomföra det, säger Lennart Kjell.