Det var i går som ett antal aktiva sverigedemokrater lanserade organisationen Löntagarna. Det går ännu inte att ansöka om medlemskap i förbundet, men på mindre än ett dygn har man fått in 250 intresseanmälningar.

– Så visst finns det ett intresse för en fackförening som enbart arbetar opolitiskt och enbart för medlemmarnas intresse, säger en av grundarna, lastbilsföraren Sven Pernils.

Han fortsätter:

– Det är skit att vi som är sverigedemokrater i vissa fall inte ens får tillhöra ett fackförbund och vara fackligt företrädda. Det var så tanken startade.

Men ni kommer ju inte få avtalsrätt om löner och andra anställningsvillkor?

– Det är väl inte aktuellt i första hand ändå. Det är ju så att det största facket brukar vara dem som har avtalsrättigheten. Men alla anställda har rätten att hänga på det avtalade avtalet.

Men varför ska man gå med i ett fack som inte får teckna avtal?

– Ja, varför får man inte gå med i det fack som har rätt att teckna avtal?

Kommunal säger i dag inte nej till sverigedemokrater som medlemmar, däremot har det förekommit uteslutningsärenden mot politiskt aktiva sverigedemokrater, eftersom Kommunal inte anser att det är förenligt med sina stadgar.

Sven Pernils menar att det nya förbundet ska kunna ge juridisk hjälp till sina medlemmar.

– Vi ska kunna ge rättshjälp åt människor som behöver biträde i en förhandling med sin arbetsgivare.

Kommer ni ha jurister anställda?

– Nej, vi tecknar avtal med juristbyråer och tanken är att juridiska råd ska kunna ges online av juridikstuderande som är klara med sin avtalsrätt.

Kommunals förste vice ordförande Per Holmström är mycket kritisk mot det nya förbundet.

– Sverigedemokraterna håller på med ett oseriöst politiskt spel, de har inget intresse av att företräda löntagarna och skapa ett bättre arbetsliv. Hela Sverigedemokraternas idé om människors olika värde går på tvärs med grunden för en fackförening som ska vara öppen för alla. För oss är en fackförening så mycket mer än juridisk hjälp. Det handlar om att alltid stå på medlemmarnas sida och att upprätthålla och bevaka kollektivavtal, säger han i ett skriftligt uttalande till Kommunalarbetaren.

Kommunal pekar också på att Sverigedemokraterna i riksdagen i flera frågor röstat emot fackliga krav, såsom:

  • att meddelarfrihet ska gälla i hela välfärdssektorn
  • utökad arbetsmiljöforskning och arbetslivsforskning
  • förstärkningar av skyddsombuden
  • förstärkningar av företagshälsovården
  • att en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet ska tas fram.

Sven Pernils kommenterar detta:

– Jag tycker att den kritiken är oberättigad, vi är ett mittenparti. Vi jobbar för rätten till heltid för kvinnor och mot delade turer. Men jag är inte nån expert på vad vi har röstat för eller emot, i så fall måste jag faktiskt forska i det själv och återkomma.

”Löntagarna” vänder sig främst till LO-grupper, men gör ingen skillnad i vilket yrke man har.

Hur bundna är ni till Sverigedemokraterna?

– Vi vänder oss inte bara till sverigedemokrater, vem som helst är välkommen att bli medlemmar. Vi stoppar ingen.

Men hur kopplade är ni till Sverigedemokraterna?

– Ja, vi är ju sverigedemokrater i stort sett allihopa. Men jag är mer en lokal politiker och sitter inte i nån partitopp.