Eva arbetar som elevassistent och var under några år deltidsarbetslös. När hon blev sjuk var hon osäker på hur hon skulle fylla i sin inkomst och rådfrågade handläggare på Försäkringskassan om hur hon skulle göra. Hon gjorde som hon blev tillsagd och kvitterade ut sin sjukpenning. Efter några år damp det ner ett återbetalningskrav. Eva hade fått fel instruktioner och Försäkringskassan menade att hon uppgett sin inkomst på fel sätt och fått för mycket pengar. Sammanlagt menade de att hon fått 26 066 kronor för mycket vid tio olika tillfällen under fem års tid. Pengar hon skulle betala tillbaka med ränta.

– Det är tufft att betala tillbaka så mycket pengar. Även om Försäkringskassan sedan halverade summan som skulle återbetalas så blev det med avgifter och ränta nästan 20 000 kronor, säger Claes Jansson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Han har hjälpt Eva att överklaga återkravet och för en tid sedan föll domen vid Stockholms kammarrätt. I domskälen står att Försäkringskassan inte hade rätt att kräva henne på pengar. Det eftersom hon själv inte var orsaken till eller borde ha insett att hon hade fått för hög sjukpenning.

– Det som sägs i domen är att det inte är Eva som gjort fel utan Försäkringskassan. Kammarrätten ansåg att hon varken borde eller kunde ha insett att hon gjort fel och anmälde sin arbetssituation som hon skulle. Därför är hon inte återbetalningsskyldig. Det säger lagen.

Claes Jansson är glad att det gick bra i det här fallet. Under senare år sett en ökning av fall där Försäkringskassan begär tillbaka pengar.

– Vi har ungefär 30-40 fall varje år. Ofta blir domen att den enskilde får betala hälften och Försäkringskassan hälften. Parterna får dela på ansvaret. Domstolarna har höga krav på vad den enskilde borde ha förstått. Men ibland undrar man om de på Försäkringskassan ens förstår reglerna själva, säger han.