Två av tre sjuka barn tas om hand av sin mamma eller någon annan kvinna. Så har det varit sedan 90-talet. På 13 år har antalet vabbande män bara ökat från 33,6 procent 1999 till 36,2 procent 2012. Det är ett av många bevis som LO lyfter fram för att visa att det går för långsamt att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor har fortfarande lägre lön än män och arbetar mer sällan heltid (som KA visade i en artikelserie förra året).

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss inom LO. Jämställdhet handlar i första hand om våra grundläggande värderingar. Kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

En stor utmaning är att andelen deltidsarbetande kvinnor fortfarande är  i särklass störst i arbetaryrken. Här arbetar 42,2 procent av alla kvinnor deltid medan antalet deltidsarbetande män bara är 12,3 procent. Bland tjänstemännen är det fler kvinnor som arbetar heltid men trots det är det 20,1 procent som arbetar deltid medan bara 6,9 procent av männen gör det. För att förändra det vill LO bland annat arbeta för att ge alla rätt till heltid.

– Heltid ska vara en rättighet för alla. Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid.