Utmärkelsen går till ett team inom hemtjänsten som har utvecklat sitt omsorgsarbete när det gäller personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Samarbetet med andra verksamheter, som dagvård, primärvård och hemsjukvård, vägs också in när en vinnare ska koras.

Priset delas ut av Drottning Silvia på Silviahemmets stora inspirationsdag i april nästa år. Bakom utmärkelsen står Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.