Svenskt Näringsliv har låtit konsultföretaget PA-Consulting group undersöka hur stort fusket är med lagar och regler inom arbetskraftsinvandringen. PA har kollat närmare på branscherna bärplockning och skogs- och lantbruk.

Bärplockning är den enskilt största branschen för arbetskraftsinvandring sedan reglerna liberaliserades 2008. Bara i fjol kom över 5 700 bärplockare till Sverige från länder utanför EU-området, en överväldigande majoritet från Thailand. Facket har hävdat att fusket inom branschen varit stort, men enligt PA har bara sju personer drabbats. (Det har då gällt att de inte har fått arbetsvillkor enligt vad som föreskrivs.)

Rapportförfattarna skriver: ”Då omfattningen av fusket kan betraktas som litet, är det inte motiverat att inskränka arbetskraftsinvandringen från tredje land för att minska fusket.”

– Vi håller inte med om slutsatsen att det förekommer så lite fusk, säger Kommunals Jörgen Gustavsson. Jag vet inte hur många ärenden vi haft, men det handlar om över 200 fall som vi löst lokalt.

Han berättar vidare att Kommunal på sommarmånaderna har minst fyra ombudsmän som arbetar heltid med bärplockarfrågor.

En orsak till att Kommunals siffror skiljer sig så mycket från rapporten kan vara att rapportförfattarna bara har intervjuat en arbetsgivare. De har dessutom inte kollat på vad de kallar ”faktiska förhållanden”, bara fall som verkligen har lett till tvister.

En viktig förbättring för bärplockarna vore, enligt både arbetsgivare och fack, att låta arbetstillståndet få en starkare juridisk ställning.

– Det är inte rimligt att de sökande ska förstå skillnaden på arbetstillstånd och anställningsavtal, säger Katarina Novak, vd för Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Samtidigt som Svenskt Näringsliv höll sitt seminarium om rapporten i centrala Stockholm, pågår en rättstvist i Thailand som Kommunalarbetaren tidigare skrivit om. Det handlar om 194 bärplockare som stämt företaget M Phoenix Enterprise för att de blivit utan lön i somras. Fallet skulle ha avgjorts i thailändsk domstol i fredags, men har nu skjutits upp till 9 januari nästa år.