”I dag har många som varit fackligt aktiva under en lång tid fastnat i fastlagda maktstrukturer. Det gör mig arg. För jag känner att jag som är ung och aktiv och engagerad blir tillbakahållen.”, skriver undersköterskan Josefine Pettersson från Uppsala.

Jag håller med Josefine Pettersson i mycket av vad hon skriver. Det är ett problem för organisationer som Kommunal att många fastnar i förtroendeuppdrag under lång tid och har mycket att förlora på att släppa dem, så att makten och själva uppdraget kanske ibland blir viktigare än vad man faktiskt åstadkommer. Det finns givetvis också väldigt många förtroendevalda som gör ett fantastiskt arbete, trots eller tack vare lång erfarenhet och mycket kunskap. Men alla behövs och Kommunal har ett mycket stort behov av fler unga och engagerade.

Vi försöker nu att arbeta på flera sätt för att få in fler unga och överhuvudtaget få fler människor att engagera sig fackligt på arbetsplatsen. Vi tror att nyckeln är just detta, att känna att du själv kan påverka situationen på just din arbetsplats, oavsett om du är ung eller gammal. Josefine Pettersson nämner själv organiseringsprojektet och Lisa Björcks arbete som ett föredöme. Som ordförande i Kommunal kan jag bara hålla med. Vi ser hur organiserarnas arbete får stor betydelse för våra egna strukturer och rör upp både positiva och negativa känslor bland våra egna. Och det tror jag är bra! Vi behöver utmana oss själva!

Men vi måste arbeta på flera fronter och det gör vi också. Kongressen 2013 tog beslut om att ett ungdomsforum ska genomföras under kongressperioden. Exakt hur det ska se ut vet vi inte ännu, men vi vet att vi kommer att engagera många unga i det arbetet. Engagerade unga är Kommunals framtid. Det vet vi, och tar på allvar. Vi vill, och måste, bli ännu bättre på att ta det engagemanget tillvara.

Annelie Nordström,
ordförande Kommunal