Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal:

– Det är svårt att ta sig in med en gymnasial utbildning och jag tror inte att det är en framgångsrik väg att alla ska ha en akademisk utbildning i alla verksamheter i hela samhället. Den drivkraften kan vi inte släppa lös.  Vi måste tänka hela tiden. Vad behöver verksamheten?

Anders Wennlund, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset och andre vice ordförande i Stockholms läkarförening:

– Jag tycker att det finns specifika kunskaper och färdigheter som undersköterskan har i teamet som man måste lyfta fram. Utgår vi från patientens behov och sätter den främst kan det oftast ge svaret på vilka insatser som behövs.

– Jag hörde av en kirurg i går att just det här att undersköterskan inte finns med i logistiken kan innebära begränsningar i kirurgisk kapacitet. Det finns alldeles klart områden där man kan effektivisera.

Anna Starbrink (Fp) personallandstingsråd Stockholms läns landsting:

– Siffrorna om hur det har blivit många fler sjuksköterskor och läkare och hur många färre undersköterskor, de stämmer även i Stockholm. Det där försöker jag vända nu och sätta stopp för konverteringar. Ganska ofta har de nog skett i slentrian.

– Vi pratar så oerhört mycket om kvalitet, då måste man definiera det. Som patient kan jag inte riktigt bedöma om kirurgen var duktig. Men jag kan ju bedöma om jag blir trevligt bemött, om maten är bra och om det är rent och snyggt. Och för mig som patient blir det en tydlig indikator på kvalitet. Det är ju så jag som patient bedömer vården.

Anders Henriksson (S) landstingsråd Kalmar:

– Jag tror att vi är det enda landsting i Sverige som har ett beslut på att vid de tillfällen då Kommunal och arbetsgivaren inte är överens om att det ska ske en konvertering så skickas den konveteringen till den politiska nivån.

– Vi försöker jobba med patientsäkerhet hos oss och då är ju utgångspunkten teamarbetet där alla de olika professionerna behövs. När vi tittar på vårdrelaterade infektioner så finns det avdelningar som gått från 18 procent till 3. Så bygger det på ett framgångsrikt teamarbete där alla professioner behövs.

Ulrika Engstrand, undersköterska, urologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Den helhetssynen som vi undersköterskor har är jätteviktigt. Om vi tittat på den stora biten som omvårdnad ändå är, kanske inte sjuksköterskorna har den tiden för de måste göra andra saker. Det kanske jag som har mer tid, då kommer patientens oro och smärta fram. Sakerna som påverkar patienten, men som inte kommer fram på ronden, och det kan jag framföra sedan. Alltså är teamarbetet jätteviktigt.

PA Dahlberg, vice VD, Capio S:t Görans sjukhus:

– De sjukhus som arbetar flödesorienterat och teambaserat vet att uppskatta även undersköterskorna. Ett skäl till trenden som har varit att undersköterskorna har minskat och sjuksköterskorna har ökat beror på att jämfört med Vårdförbundet så har ni (Kommunal) inte lanserat och byggt den specifika kompetens som undersköterkor har. Det har Vårdförbundet gjort, de har tagit över kommandot och akademiserat omvårdnaden och hävdar att de har patent på vad omvårdnad är. Jag tror att ni måste gå ut mycket hårdare att marknadsföra er specifika kompetens i konkurrens med Vårdförbundet. Bägge kompetenserna behövs.