I Skolverkets nya riktlinjer som börjar gälla den 17 december finns istället krav om en barnkonsekvensanalays. I den ska det tas hänsyn till barnens behov, personalens kompetens, lokalens storlek och miljöns utformning. Hänsyn ska också tas till barngruppens sammansättning socialt, etniskt samt när det gäller kön och ålder.

Enligt Skolverket kan en sådan analys leda till mindre eller större grupper än 15 barn.

Enligt en enkät som Dagens Nyheter redovisar är förskolegrupperna i genomsnitt 16,9 barn. Men aldrig har antalet avdelningar med fler än 21 barn varit så många, 5 124 år 2012 jämfört med 3 560 år 2007.

Lärarförbundet är mycket kritiskt till Skolverkets slopande av gränsen på 15 barn i riktlinjerna.

Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, Ibrahim Baylan, tycker att Skolverkets beslut är huvudlöst.

– Man borde göra precis tvärtom, stärka rekommendationerna, säger han till DN.

Baylan menar att den borgerliga regeringens ekonomiska politik har lett till denna utveckling vilket riskerar en explosion av antalet stora barngrupper i förskolan.

Även Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kritiserar att gränsen på antalet barn tas bort i riktlinjerna.

Förskoleminister Maria Arnholm, FP, tycker att de nya riktlinjerna är bra.