Marina är 15-åriga Oscars nyfunna vän. Tillsammans möter de mystiska människoöden bland övergivna hus, kyrkogårdar och underjordiska labyrinter i Barcelona. De nystar upp en allt märkligare historia där inget är vad det synes vara och där människorna bär på djupa hemligheter och deras vänskap tar en oväntad vändning. En äventyrsroman för vuxna men som inte når upp till Zafóns succédebut Vinden skugga.