I november beslöt kommunen att sänka skatten med 20 öre. Samtidigt brottas TioHundra AB med ekonomiska problem. Det är ett vård- och omsorgsbolag som ägs gemensamt av kommunen och landstinget. Kommunal har 1 100 medlemmar som arbetar i bolaget.

TioHundra har varslat om att 22 tjänster ska skäras bort i verksamheten.

– Det berör cirka 30 personer. Samtidigt höjs arbetstidsmåttet för nattpersonal från 32 timmar i veckan till 36 timmar, säger Lotta Svenander.

Sektionen tycker att det var fel att sänka skatten med tanke på varslet och det höjda arbetstidsmåttet.

– Vi kräver också besked om framtiden för TioHundra. Det har varit ett projekt som har pågått sedan 2006. De senaste två åren har vård- och omsorgsavtalen inte haft några uppräkningar. Politikerna måste tala om för oss hur bolaget ska klara sig samtidigt som resurserna minskar, säger Lotta Svenander.