I november hävde Södertälje avtalet med Jome Omvårdnad. Hemtjänstföretagets ledning hade då häktats misstänkt för ekonomisk brottslighet. Misstankar finns också om att brukare lurat biståndsbedömare för att få hemtjänst trots att de inte behöver det.

Kommunen har också sagt upp avtalet med Bea´s  Omsorg och Assistans. Skälen var att företaget trots förbud fortsatt med anhöriganställningar och brutit mot arbetstidslagstiftningen.

Misstankar finns om att fler företag inte följer reglerna. Nu har kommunen satt in extra resurser och fortsätter granskningen. I förra veckan följdes fem företag upp.

– Det finns fortfarande mycket anhöriganställningar inom vissa företag och man borde vara lite bättre på den dagliga planeringen. Det finns företag som sköter sig alldeleds utmärkt, säger socialdirektör Gilda Johansson.

Upptäckten av att anhöriganställningar fortfarande pågår gör att kommunen ser över avtalen.

– Vi har kontakt med företagen, de har möjlighet att skärpa sig.

Om det inte leder till någon förändring kan kommunen komma att säga upp fler avtal.

Samtidigt som företagen granskas görs också en uppföljning av brukarnas biståndsbeslut. Hittills gäller det ett 60-tal av de närmare 890 brukare som har privat hemtjänst. I vissa fall har kommunen funnit att brukarna tidigare har beviljats alldeles för många hemtjänsttimmar.

– Av de 60, var det 10-15. Det blev nytt beslut på minskad tid, eller ingen tid alls, säger Gilda Johansson.

När Södertälje införde LOV, lagen om valfrihetssystem, för snart två år sedan ökade antalet hemtjänsttimmar snabbt. Statistiskt utmärker sig Södertälje både jämfört med grannkommunerna och riksgenomsnittet. Förra hösten beslutade politikerna att sätta stopp för anhöriganställningar.