– Det handlar om att org­anisera, att bygga upp en demo­kratisk facklig struktur, säger Kommunals ombudsman Astrid König, som arbet­ar med internationella frågor på förbundets kanslistab.

Hon beskriver en arbetsmarknad som skiljer sig kraft­igt från den svenska. En privat­person köper en så kallad jeepney, en buss som traditionellt har byggts på ett jeep-chassi. Ägaren hyr sedan ut bussen till andra privat­personer som kör fordonet.

– Vi skulle se det som ett anställnings­förhållande, fast där är det inte det.

För den enskilde för­aren innebär det här stora ekonomiska risker, förklarar Astrid König.

– Har man inga passagerare får man ingen lön.

Som om inte det vore nog, ska en jeepneyförare dessutom betala lön till kondukt­ören på bussen, samt en inkast­are vid hållplatsen. Allt detta på en dagslön mellan 500 och 1000 filippinska pesos, motsvarande ungefär 80-170 svenska kronor.

Kommunals projekt, som drivs i samarbete med Palme­centret, går framför allt ut på facklig utbildning och att bygga en övergripande facklig organisation som kan förbättra förarnas arbets- och levnadsvillkor.

– I grund och botten handlar det om fattigdoms­bekämpning.

Astrid König hade precis landat i Sverige när Filipp­inerna drabbades av en omfatt­ande naturkatastrof i form av en tyfon.

– Det känns naturligtvis förskräckligt. Självklart påverkas projektet. Man övergår från att vara samhälls­byggare till att försöka överleva. Det är klart att ett sånt här projekt kommer hamna i skymundan tills man ens vet om det finns vägar att köra på och jeep­neysar att köra.