Tomelilla kommun och Malmö stad valde att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut och hot om vite – böter – till Förvaltningsrätten i Malmö. Arbetsmiljöverket hade krävt att kommunerna ska säkerställa att hemtjänsten bär arbetskläder (se definition i faktarutan) samt ansvara för tvätt av kläderna. Detta på grund av smittorisk.

Men domstolen går på arbetsgivarens linje och kravet om arbetskläder och vitet är därmed upphävt. För Malmö stad var vitet 400 000 kronor.

Förvaltningsrätten anser att arbetsgivaren varken ska vara tvungen att tillhandahålla arbetskläder eller tvätta dem. Bland annat menar rätten att smittorisken i hemtjänsten ”kan antas vara mindre än i mer utpräglat vårdarbete”.

Ann Georgsson hoppas att Arbetsmiljöverket tänker överklaga domarna.

– Vi vill ha en praxis för det är inte bra med olika bedömningar. Det ser likadant ut i hela vårt land när det gäller äldreomsorgen. Det är väldigt mycket vårdarbete i hemtjänsten.

Det hela började i Djura hemtjänst i Leksands kommun där skyddsombudet Madeleine Karlsson tog hjälp av Arbetsmiljöverket för att kräva arbetskläder. Sedan tog Kommunal efter och uppmanade alla skyddsombud att göra likadant. En del kommuner har efter det valt att införa arbetskläder. Andra har överklagat Arbetsmiljöverkets förelägganden till förvaltningsrätten.

Men domarna ser olika ut, trots att Arbetsmiljöverkets krav var desamma. Förvaltningsrätten i Falun gav Arbetsmiljöverket och skyddsombudet rätt: arbetskläder som går att tvätta i 60 grader ska användas. Och arbetsgivaren ska ansvara för tvätt. Däremot står det i domen att det inte finns något krav på att arbetsgivaren ska hålla med dessa arbetskläder, bara hur de ska vara utformade. Ann Georgsson ser dock ingen risk för att personalen ska tvingas köpa kläderna själva.

– Det ingår inte i arbetsledningsrätten att ställa krav på personalens kläder. Det är så orealistiskt.

Men redan i samband med hotet om vite påbörjade Leksands kommun en handlingsplan för att införa arbetskläder. Trots det valde kommunen att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten så sista ordet är inte sagt än.

Inte bara domstolarna gör olika bedömningar. Ann Georgsson är irriterad på att Arbetsmiljöverket gjort olika bedömningar i landet. Det pågår därför även domstolsförhandlingar mellan Kommunal, med hjälp av LO-TCO Rättsskydd, och Arbetsmiljöverket. I Malmö valde Arbetsmiljöverket att gå på Kommunals linje vad gäller arbetskläder, men inte på begäran om att arbetsgivaren ska tillhandahålla kläderna. Detta fick Kommunal att överklaga till förvaltningsrätten.

I Vilhelmina gav Arbetsmiljöverket Kommunals skyddsombud avslag på hela begäran, vilket Kommunal också överklagade.

Förra veckan föll även dessa domar. Kommunal fick avslag på sina krav.

– Vi överklagar samtliga domar som går oss emot, säger Ann Georgsson.

Kommunal inväntar också Socialstyrelsens nya hygienkrav, som inkluderar arbetskläder i kommunal omsorg, som skulle kommit i år men blivit försenade (se länk).

Arbetskläder

Arbetsmiljöverkets definition av arbetskläder, som fick rätt i en domstol men inte i en annan:

  •  kortärmade arbetskläder alltid används. 
  •  arbetskläderna bara ska användas på arbetsplatsen.
  • det ska finnas ombyte om kläderna blir smutsiga eller våta. 
  • arbetskläderna ska tvättas i minst 60 grader.
  • arbetsgivaren ska svara för tvätt av arbetskläder.