Förhandlingarna med arbetsgivarna i Vårdföretagen rör villkoren för anställda inom vård- och behandling samt på läkarmottagningar. Avtalen för vård- och behandling löpte ut den 31oktober och det för läkarmottagningar den 31 juli. I väntan på nya avtal har de förlängts.

Liksom på andra områden har Kommunal krävt löneökningar på 1 740 kronor på tre år. Facket strider också för bättre jourersättning och färre delade turer.

Kommunals rapport om visstidsanställningar som presenterades tidigare i veckan visade att visstidsanställningar är vanligare inom privat vård och omsorg än inom kommunal.

– Det är ju en icke önskvärd utveckling att det är på det sättet. Självklart så finns de här frågorna uppe på förhandlingsbordet på samma sätt om de funnits med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), säger Lenita Granlund.

Hon tycker att det är svårt att säga varför andelen visstidsanställda är högre på den privata sidan, men tror att en förklaring kan handla om hur vikarier rings in.

– Vi har krav på bemanningskartläggning när det gäller visstidsanställda. De här visstidsanställningsfrågorna finns ju med i våra krav och de finns redan på förhandlingsbordet.