Men även inom andra yrken är kvinnor utsatta. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M), som beställt undersökningen från Försäkringskassan, undrar vad det kan bero på. Och Försäkringskassans analyschef Laura Hartman säger i en intervju med KA att sjuktalen i offentlig sektor handlar om egna val och beteenden. ”Det är inte så entydigt fel i arbetsmiljön i de här yrkena. Det handlar också om vilka kvinnor och män som hamnar i dem, samt omgivningens påverkan”, anser hon.

Något om slitsam arbetsmiljö, stress, otillräckliga resurser, tidsbrist eller sådant som att ”lägstapris avgör städupphandling”,  obetald tid mellan passen, delade turer, finns inte på Försäkringskassans ledningsbord. Inte heller reflekterar de över sådant som att organisation av arbetsuppgifter kan styra mot mer monotona jobb för kvinnor, vilket exempelvis en undersökning från GS-facket visar. Monotona jobb som sliter på kroppen så att man blir sjuk och har ont.

Det kan sluta ”lyckligt” som för Saria, som i KA nr 20 berättar om sin treåriga kamp för sjukersättning som kostat tre år och förlorad hälsa. Men alltför ofta  slutar det med tröstlösa rundgångar mellan försäkring, arbetsförmedling och ett limbo utan ersättning  Drygt en tredjedel av Kommunals utförsäkrade medlemmar förlorade mer än 5 000 kronor per månad i samband med utförsäkringen. En tredjedel tappade 2 500 kronor i månaden. Det kan knappast handla om frivilliga ”val”, utan det handlar om arbetsmiljö, attityder och sätt att organisera jobben.

Försäkringskassans sätt att handlägga sjukpenning får nu skarp kritik från statliga Isf, inspektionen för socialförsäkringen, som konstaterar: Kvinnor får en annan handläggning än män och ”jämställdhetsperspektivet har en undanskymd roll hos Försäkringskassan”. Bakläxa för Hartman och Kristersson med andra ord. Skulle pengar saknas för att ge människor värdigheten åter så är det desto mer skandalöst att samma regering  med sina beslut om exempelvis LOV och nystartsjobb låter skattemiljoner gå till bidragsfusk utan att ens ha fullständigt rättsliga möjligheter till kontroll av vilka som är anställda i de privata utförarnas företag. Se KA 20/13 eller www..ka.se/hemtjansten.

Om kvinnor är sjukare än män är det arbetets villkor som måste ändras, det ska inte göras till en fråga om individers val.