Tidningen Transportarbetaren berättar att hittills har mätningarna gjorts på fyra ställen i Sverige: Malmö, Linköping, Uppsala och Stockholm. I januari blir nästa mättillfälle då det ska undersökas hur snö påverkar arbetet med sophämtning.

De personer som undersöks utrustas med mätinstrument som fästs på kroppen. Det som mäts är kroppens vinklar och pulsen vid olika arbetsmoment samt hur lång tid dessa moment tar. Syftet är att få en bild av vilka arbetsmoment som är mest ansträngande.

Värdena kommer att jämföras med liknande undersökningar som har genomförts med andra yrkesgrupper.

Belastningsmätningarna blir klara i januari. Mätningar ska också genomföras i laboratoriemiljö. Testresultaten kompletteras med den arbetsmiljöenkät som ska skickas ut.

Studien genomförs av forskare vid Karolinska Institutet i samarbetet med Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, Centrum för belastningsskador, Transport, Biltrafikens Arbetsgivareförbund och konsultfirman Tyréns.

Projektet väntas vara klart i början av 2015.