Ledningen för äldreboendet tycker att personalen ringer och skickar för många meddelanden när de istället ska arbeta och ge omsorg.

Problemet med mobiltelefoner har diskuterats vid flera tillfällen, inte minst bland personalen.

– Det började med att några sa att vi skulle hålla koll på sommarvikarier så att de inte ringde och skickade meddelanden för mycket. Vi var flera som tyckte att den kollen måste vi också ha på vår egen personal, säger Irene Lindström.

Hon berättar att det finns ett utbrett missnöje över att några av arbetskamraterna använder sina mobiltelefoner när de sitter bland de äldre.

Det har inte hjälpt att ledningen gett muntlig information om att telefonsamtal och meddelanden inte får gå ut över omsorgen om de boende.

Därför är det nu förbjudet att ens bära med sig sin privata mobiltelefon på avdelningarna. Det hjälper inte att telefonen är avstängd. Den ska låsas in eller förvaras i personalrummen.

Undantag kan ges för den som väntar ett viktigt samtal om detta först har meddelats någon av personalsamordnarna. Förbudet gäller heller inte personal från resursenheten som behöver telefonerna i jobbet.

Irene Lindström känner inte till om mobiltelefonförbud diskuteras inom andra delar av kommunens verksamhet.

– Jag tror inte att det har funnits samma problem där som vi har haft vid Nicklagården, säger hon.