Förhandlingarna med Vårdföretagarna har dragit ut på tiden. Kommunal lämnade över avtalskraven i augusti, avtalet löpte ut i sista oktober.

– Det som har varit stötesten är löneökningarna och höjningen av lägstalönerna. Nu har vi samma löneökningar som på andra kollektivavtalsområden, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Striden har stått om krontalshöjningen som blev 1 700 kronor på 37 månader. Det är samma höjning som i kommun och landsting (SKL). Lägstalönen för utbildad höjs också med 1 700 kronor och det är också lika mycket som i kommun och landsting. Men de privatanställda får en mindre höjning av den lägre lägstalönen. I kommun och landsting höjs de lönerna med 1 360 kronor under avtalsperioden, för privatanställda med 820 kronor.

– Det är en högre höjning för utbildade, sedan är det ju en relativt normal höjning för outbildade. Man ska det som en priortering, 1 700 är ganska mycket när man höjer lägstalön eftersom det procentuellt sett är ett ganska högt påslag, säger Lenita Granlund.

Hon poängterar att Kommunal anser att det är viktigt med utbildad personal, både för kvaliteten och statusen i jobben.

Vårdföretagarnas förhandlingschef Johan Mann tycker att det generellt varit höga löneökningsnivåer i årets avtalsrörelse. Han är nöjd med att lägstalönerna i avtalet med Kommunal höjs med olika nivåer:

– Det gör att vi får en möjlighet till lönedifferentiering, där kan företagen prioritera personer med utbildning. Vi ser en bransch där löneläget är ganska sammantryckt, det här gör att företagen kan fördela pengarna olika. Så är det i praktiken, ju lägre lägstalöner, desto mer möjlighet att använda de pengarna du har för lönekostnader någon annanstans.

Johan Mann medger att det kan betyda att det blir fler som ligger på den lägsta lägstalönen. Samtidigt framhåller han att det handlar om oerfarna och som får högre lön när de har mer erfarenhet. Han ser det inte som att nivån på lägstalönerna pressas nedåt.

– De höjs med olika belopp. Det är en konsekvens av avtalet och det har ju varit en del av vår kostnadskalkyl när vi värdebestämt avtalet. Det är ett sätt att finansiera avtalet till kostnadsnivån på 6,8 procent, säger Johan Mann.

Samtidigt har avtalet fått en skrivning om att nyanställd med yrkeserfarenhet bör få lön i nivå med övriga på arbetsplatsen och inte systematiskt anställas på lägstalön.

Både fack och arbetsgivare är överens om att senast den 31 mars teckna avtal om introduktionsanställningar. Men hur avtalen ska se ut är ännu oklart. Utgångspunkt för förhandlingarna är de introduktionsavtal som Kommunal tecknat med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Det ger en utbildad undersköterska 75 procent av ingångslönen under det första året då 25 procent av tiden ägnas år handledning och utbildning. För outbildad utan erfarenhet gäller 75 procent av den lägre lägstalönen.

Avtalet med Vårdföretagarna ger möjlighet att avsäga sig rätten till övertidsersättning. Fackliga företrädare har rapporterat att vårdföretag utnyttjar den möjligheten. Nu ställs krav på att detta ska ske skriftligt och en uppsägningstid på två månader infört.

– Om du skriver bort din mertid och övertid, då ska det stå vad din grundlön är och hur mycket du får extra för att avtala bort övertiden. Det måste framgå, det är för att man inte slentrianmässigt ska skriver bort det. Det måste finnas en kompensation, säger Lenita Granlund.

I veckan kom Kommunal med en rapport om att visstidsanställningar är vanligare i privat vård och omsorg än i kommunal. Sedan i fjol kan man enligt avtalet inte vara visstidsanställd mer än tre år, sedan ska tjänsten bli fast. I år krävde Kommunal en maxgräns på två år, men fick inte gehör.

Men för att begränsa andelen visstidsanställningar ska nu Kommunal och Vårdföretagarna kartlägga läget och analysera det i en arbetsgrupp. Kommunal gör även detta med SKL.

Samtidigt ändrades undantaget från LAS (Lagen om anställningsskydd). Tidigare gällde inte företrädesrätten vikariat kortare än 14 dagar, nu undantas även allmän visstidsanställning.

Nytt är också att den som enligt LAS konveteras till en fast tjänst har möjlighet att avstå den rätten i sex månader. Det ska i så fall ske skriftligen.

Kampen mot delade turer gav en skrivning om att man ska sträva efter arbetstiden ska vara sammanhållen. Samma gäller för kommun och landsting.

Antalet dagar med föräldralön ökas till 180.

Partsgemensamma arbetsgrupper ska se över beräkningsgrunden för semester och lönestatisk.

Avtalat gäller cirka 30 000 anställda varav cirka 19 000 är medlemmar i Kommunal. Medellönen är 21 700 kronor.