Från och med i september kräver arbetsförmedlingen varje månad aktivitetsrapporter från dem som är anmälda som arbetslösa och som söker ersättning från a-kassan. I rapporterna ska dessa personer berätta om hur de söker jobb.

Arbetsförmedlingen krävde för oktober 160 000 personer på aktivitetsrapporter. Av dessa svarade inte 46 000. De anmäldes till a-kassan som har att pröva om personerna ska bli av med ersättningen eller om den som ett första steg ska minskas.

Vid a-kassornas kotroll visar det sig att cirka 18 000 av dessa anmälda personer inte är berättigade till arbetslöshetsersättning över huvud taget.

– Det rör sig om cirka 20 procent av de ärenden som rapporterats till oss, säger Kommunals a-kasseföreståndare Helena Wågberg. Kassan har drygt 17 000 ersättningsberättigade medlemmar, enligt arbetsförmedlingen är de alltså nära 3 500 fler.

I andra kassor är andelen felaktigt anmälda större. Charlotte Hasselgren vid a-kassornas samorganisation uppskattar att totalt rör det sig om 40 procent av de ärenden som arbetsförmedlingen anmält som inte leder till någon åtgärd.

– Det kan röra sig om personer som arbetar, studerar eller som sökt ersättning men fått avslag, säger hon.

Göran Åhman, arbetsförmedlingens projektledare för aktivitetsrapporteringen, är medveten om att det är många som anmäls till a-kassan trots att de inte är arbetslösa.

– Men det är inte vår sak att rensa ut dem ur vårt system. De måste själva avregistrera sig hos oss som arbetssökande, säger han.

För november krävde arbetsförmedlingen in aktivitetsrapporter från 150 000 personer. I 38 000 fall blev det anmälan till a-kassorna för utebliven rapport varav många av dessa inte leder till någon åtgärd därför att personerna inte är berättigade till a-kasseersättning.

Göran Åhman säger att så kommer det att bli också för december och kommande månader.

– De som inte avregistrerar sig kommer att varje månad uppmanas att lämna in en aktivitetsrapport. Svarar de inte eller låter bli att avregistrera sig som arbetssökande anmäler vi det till a-kassorna, även om a-kassorna rapporterat att dessa inte är ersättningsberättigade.

Och a-kassorna tvingas varje månad på nytt gå igenom dessa ärenden utan att det leder till någon åtgärd.

– Vi hade uppskattat om arbetsförmedlingen kunde rätta till detta systemfel, säger Helena Wågberg.

Att personer som inte söker jobb är kvar i arbetsförmedlingens register påverkar också riktigheten i arbetslöshetsstatiken.

– Vi är medvetna om det, säger Göran Åhman som dock inte håller med SO om att det rör sig om nära 20 000 personer som felaktigt klassas som arbetslösa.

Enligt honom rör det sig snarare om hälften så många.

– Vi vet att av dem vi har registrerade som arbetslösa är det cirka 25 000 som varje månad får jobb, börjar studera eller av andra skäl inte länge söker arbete. Av dessa är det cirka 30-40 procent som inte meddelar det. Men vi kan inget göra åt saken. Det är bara de själva som kan avregistrera sig som arbetssökande.