Sen förra SCB-undersökningen i maj i år, har MP minskat med 2,7 procentenheter. Det är den enda statistiskt säkerställda förändringen i den här undersökningen.

Urvalet i undersökningen är LO-medlemmar som jobbar i kommuner och landsting. Den gruppen har blivit allt mindre i SCB:s undersökning och har minskat ytterligare den här gången. Man ska därför vara försiktig med allt för långtgående slutsatser. Felmarginalen är betydligt större i den här gruppen än i totalundersökningen.

Men över tid ger mätningen en bild av tendenserna.

Socialdemokraterna noterar den här gången, med 64,1 procent av partisympatierna hos kommunalarna, sin högsta siffra sen november 2008.  Den borgerliga alliansen backar både i den allmänna opinionen och bland Kommunals medlemsgrupper.

Stödet för Sverigedemokraterna ökar marginellt bland kommunalarna, men desto kraftigare hos LO-medlemmarna generellt. SD är i dag solklart det tredje största partiet hos LO-grupperna. 10,2 procent skulle välja SD om det vore val i dag och partiet är inte långt ifrån att gå om Moderaterna och bli det näst största partiet efter Socialdemokraterna i LO-gruppen.

Hos kommunalarna har stödet för SD varierat, men hela tiden på en ganska låg nivå mellan två och fyra procent, sen partiet kom in i riksdagen.

Tendensen med ett vikande stöd för Miljöpartiet finns inte hos alla LO-medlemmar. Tvärtom ökar stödet för MP i den gruppen från 4,5 till 5,1 procent.

V backar både hos kommunalarna och alla LO-medlemmar, däremot går partiet upp om man tittar på befolkningen i stort, från 6,4 procent i maj till 6,7 procent i novembermätningen.

I mätningen för hela befolkningen backar S och M mest, med 1,3 respektive 1,4 procentenheter. Alla andra partier, utom Folkpartiet, ökar något.

Ur blocksynpunkt skulle S, V, och MP få majoritet med knappt 50 procent av partisympatierna om det vore val i dag. Det är en ledning med 10 procentenheter jämfört med regeringspartierna, M, FP, KD och C. Det är det största gapet mellan blocken hittills under mandatperioden.