Allt fler kommuner ser problem med anhöriganställningar, att anhöriga anställs i hemtjänsten för att vårda en släkting. KA:s enkät visar att närmare hälften av kommunerna med LOV i Stockholms län har begränsat antalet anhöriganställda eller vill göra det.

Nio kommuner har redan begränsningar, i Huddinge finns färdiga förslag och i Stockholm stad och Tyresö – som inte har LOV men fritt val i hemtjänsten – pågår diskussioner. De flesta pekar på låg utbildningsnivå, risk för inlåsningseffekter samt dålig insyn i både hur insatser utförs och anställningsvillkor. Såväl fack som kommuntjänstemän vittnar om det, ändå har bara Sundbyberg helt stoppat anhöriganställningar.

Tjänstemän i flera kommuner menar att den politiska viljan att komma till rätta med problemen saknas.

– Det är en win win situation för både kommunen och företagen. Det är billigt för lönen är låg. Ingen klagar och man får ner arbetslösheten i utsatta grupper, säger en tjänsteman i en kommun där politikerna sagt nej till förbud.

Hossein Ahmadian är enhetschef för kommunal hemtjänst i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Han har länge förgäves försökt få politiker och beslutsfattare att se problemen.

– Det är en kvinnofälla. Många är medelålders kvinnor som har svårt att komma in i det svenska samhället. De lär sig inte språket eller kulturen och när den anhörige dör är de ännu längre från arbetsmarknaden och hamnar i bidragstagande, säger han.

Kommunerna kräver samma ansvar från hemtjänstföretagen för anhöriganställda som för övrig personal. De ska erbjudas kompetensutveckling och delta i arbetsplatsträffar. I verkligheten sker det sällan, varken i kommunal eller privat hemtjänst, uppger tjänstemän i flera kommuner.

– Så vitt jag vet har ingen kommunalt anhöriganställd gått någon utbildning alls sedan 2009. De flesta är anställda av privata företag men jag betvivlar att det ser annorlunda ut där, säger Linda Wikman, utbildningsansvarig på Stockholm stads äldreförvaltning.

Hon påpekar att det finns anhöriganställda som inte klarar svenskan.

Räcker det inte om den anställde och den anhörige förstår varandra?

– I den dagliga omvårdnaden, ja. Men anhöriganställda har samma skyldighet att rapportera avvikelser till exempel och måste kunna ta till sig nya bestämmelser om lex Sarah. Det är ett rättssäkerhetsproblem för brukaren.

Från Kommunals sida ser man att anhöriganställningar ofta är en risk för dåliga anställningsvillkor.

– Anställningarna är otrygga. Om brukaren dör eller väljer en annan vårdare så står de utan jobb. De känner ofta inte till vilka rättigheter de har till utbildning och hamnar långt från arbetsmarknaden, säger Elisabeth Haug, ombudsman på Kommunal Stockholm.

Det finns också en risk för att de anställda arbetar för långa dagar och inte får betalt för all tid. Södertälje kommun sa för en månad sedan upp avtalet med företaget Bea’s Omsorg och Assistans. Skälet var att de fortsatt med anhöriganställningar trots förbud och att de bröt mot arbetstidslagen.

Solna är en av få Stockholmskommuner som kontrollerar att företagen följer arbetstidslagen. De man upptäckt har jobbat för länge utan vila är ofta anhöriganställda.

– Det fanns ett samband absolut. Men det har minskat efter att vi uppmärksammade det, säger Elisabet Sundelin, stabschef i Solna kommun.

 

Ökat i takt med privatiseringen 

Fem kommuner uppger i KA:s enkät att de sett en ökning av antalet anhöriganställda efter att hemtjänsten privatiserades (Lagen om valfrihet infördes 2009). Fem svarar nej. Men de allra flesta vet inte för andelen anhöriganställda är inget kommunerna kontrollerar.

I Stockholm stad är det tydligt att antalet anhöriganställda har blivit fler i takt med att den privata hemtjänsten har tagit större andel av brukarna. 2009 hade den kommunala hemtjänsten 211 anhöriganställda och den privata 281. Förra året fanns det 725 anhöriganställda i privat hemtjänst och 150 i den kommunala. Andelen anhöriganställda av totalt antal anställda gick från 9,5 procent 2009 till 11,6 procent 2012.
 

Källa: Stockholm stad och enkät med länets 23 kommuner som har fritt val i hemtjänsten.

De har begränsat anhöriganställningarna

• Södertälje. Tillåtet om den anställde går till andra brukare.
• Upplands Väsby. Kan göras undantag om särskilda behov finns, men även annan anställd måste gå till brukaren. Börjar gälla 2014.
• Järfälla. Tillåtet om den anställde går till andra brukare.
• Sundbyberg. Helt förbjudet.
• Salem. Tillåtet om den anställde går till andra brukare.
• Norrtälje. Har slagit fast att ”det bör undvikas” och biståndshandläggare ska rådfrågas.
• Nykvarn. Förbjudet i den kommunala hemtjänsten.
• Vallentuna. Tillåter det enbart om kunden talar ett språk som inte talas av någon i personalgruppen.
• Upplands-Bro. Om brukaren har mer än 10 timmar i veckan ska annan personal också jobba där. Den kommunala hemtjänsten har slutat nyanställa anhöriganställda.
• Flera andra kommuner, däribland Stockholm, Huddinge och Tyresö, uppger att det finns en diskussion om att begränsa möjligheten till att anställa anhöriga.

 

Detta är LOV 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2009 och innebär att medborgaren får välja fritt mellan de leverantörer av välfärdstjänster som kommunen har godkänt. Det är än så länge frivilligt för kommunerna att införa LOV. Hemtjänst är vanligast. 144 kommuner har infört LOV.