Gamla bildäck, väskor, utklädningskläder och matplastförpackningar är vanliga leksaker på drygt hälften av de förskolor som kartlagts.
Naturskyddsföreningen pekar på att förskolorna inte vet vilka kemikalier som finns i sakerna. Skälet är att sakerna som barnen leker med inte är tillverkade för att vara leksaker. Därför gäller inte kemikaliedirektivet som begränsar innehållet av miljögifter i leksaker.

På alla förskolorna fanns datorer och 73 procent av barnen vistades i de rum där datorer finns. Men personalen vet inte alltid hur gamla datorerna är. Barnen leker också ofta med gamla mobiltelefoner, plattänger och annan elektronik som föräldrar ofta skänkt till förskolan. Känt är att elektronik kan innehålla en rad miljögifter.

– Vardagen på förskolan är tyvärr full av varor med olika farliga kemikalier. De finns i allt från maten till golvet som barnen leker på. Vår kartläggning visar att kunskapen är låg, men också att det finns en stor önskan hos kommunerna att göra något åt situationen. Med ganska små insatser kan förskolorna redan idag minska exponeringen för farliga kemikalier, säger Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också på att majoriteten av leksakerna är av plast och oftast av mjukgjordplast. Inte sällan är leksakerna 20-30 år gamla. Vilket är problematiskt eftersom lagstiftningen skärps stegvis och de mest problematiska ämnena har minskat sedan början av 2000-talet.

Fokus sätts också på mathanteringen, möbler och inomhusmiljön. Naturskyddsföreningen föreslår att samtliga kommuner bör gå igenom vad som finns på förskolorna och rensa ut bland annat gamla madrasser, välja annan mat och bygga om.

Naturskyddsföreningen har kartlagt 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner. Både kommunala, privata och kooperativa förskolor ingår i undersökningen.