– Man har inte ett vårdföretag utan en penningförmedling. Du får en viss summa och den anhörige en viss summa rakt ner i fickan, utan att behöva ha lokaler, personalansvar eller kompetensutveckling, säger Hossein Ahmadian, enhetschef för Rinkeby-Kista kommunala hemtjänst.

Han jobbade tidigare på stadsdelsförvaltningens beställarenhet och räknade då på hur mycket företagen tjänar på de anhöriganställda. Det var före LOV, men Stockholm hade redan då kundval i äldreomsorgen. Hans slutsats var att det var ekonomiskt fördelaktigt för företagen, men även kommunen, att ha anhöriganställda.

– De blir aldrig sjuka och behöver ingen vikarie. De anmäler inte när de är sjuka för de vill inte ha någon annan hos sin brukare, säger Hossein Ahmadian.

Att anhöriganställda är en lönsam affär anser tjänstemän i flera kommuner som i dag har privata hemtjänstföretag inom LOV. I Jönköping sänkte kommunen i våras ersättningen till företagen för anhöriganställda med argumentet att den varit för generös.

– Vi har ingen lust att släppa ut extra miljoner till företagen. De här anställda är oftast bara hos sin anhöriga och har inga restider eller andra kostnader. Vi har sänkt deras ersättning med 120 kronor i timmen, säger socialdirektör Nils Zadik.

Innan sänkningen från 370 till 250 kronor i timmen ökade antalet personer med den här typen av anställningar i de privata företagen som är verksamma i kommunen.

– Nu ser vi inte samma kraftiga ökning längre, säger Nils Zadik.

När en av kommunerna i Stockholms län aviserade att de planerade att sänka ersättningen till företagen för anhöriganställda, sjönk antalet med den anställningsformen också där.

– Alla anställningsformer förändrades över en natt, säger en tjänsteman som vill vara anonym.

Så de fortsatte att ha anhör­iganställda, men med den högre ersättningen?

– Ja, utförarna är kreativa och det här är svårt för oss att kontrollera.

Stockholm stad är en av få kommuner som frågar företagen hur många anhöriganställda de har. I Rinkeby-Kista är 88 hemtjänstföretag verksamma. I den officiella statistiken har de inte anmärkningsvärt många anhöriganställda.

– Men de flesta företag säger inte som det är när kommunen frågar, säger Aila Laukkonen som är enhetschef på Rinkeby-Kista statsdelsförvaltning.

Efter att medierna rapporterat om ett hemtjänstföretag som utnyttjat papperslösa, har ljusskyggheten inte minskat, menar hon.

– Jag får samtal från anhöriganställda som uppger att de får minimilön och sällan har  möjlighet att ta semester. Då vill företagen inte gärna skylta med det.