Socialstyrelsen har för första gången frågat alla äldre i målgruppen, 140 000 har svarat. Både gamla som bor på äldreboende och de som har hjälp hemma av hemtjänsten är mer positiva till vården än för ett år sedan. De gamla är lika nöjda med omsorg i privat som i offentlig regi, men resultaten är här osäkra eftersom uppgifter om regiform saknas för en fjärdedel av enheterna som undersökts.

Andel nöjda eller mycket nöjda på särskilda boenden har ökat från 80 till 83 procent och inom hemtjänsten har det gått från 88 till 89 procent nöjda.

Betyget på de anställda har också höjts. Äldre med hemtjänst tycker att personalen har blivit bättre på att utföra sina arbetsuppgifter och nio av tio äldre har svarat att de känner förtroende för alla i personalen. De äldre upplever också att personalen har blivit bättre på att meddela i förväg om tillfälliga förändringar, även om det fortfarande finns kritik mot den delen. 42 procent anser att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, ungefär lika många svarade att personalen oftast har tillräckligt med tid.

Socialstyrelsen har också frågat de äldre om de känt sig kränkta av personalen. 22 procent av de som bor på särskilda boenden svarar ja, 12 procent inom hemtjänsten. De exempel som de gamla har gett handlar om respektlöst tilltal, miner eller blickar som upplevts respektlösa men också hårdhänthet från personalen, eller stölder.

Undersökningen ger en bild av att de äldre är nöjda med vården, men visar också att de gamla lider av ångest och ensamhet. En av tre gamla som bor hemma med hemtjänst är så dåliga att de har svårt att själva förflytta sig inomhus.

I de fall när de anhöriga är de som svarat på enkäten är svaren i regel mer kritiska.