KA har tidigare rapporterat om hemtjänstföretag i Södertälje där andelen nystartsjobb är hög (se länk). Ägaren för ett av företagen nu häktad misstänkt för ekonomisk brottslighet. Kommunal har varnat för att oseriösa arbetsgivare utnyttjar systemet och kritiserat Arbetsförmedlingen för att inte följa upp.

Nu konstaterar Riksrevisionen att de både nystarts- och instegsjobb är koncentrerad till ett fåtal branscher och yrken. Och uppmärksammar att det finns problem med oseriösa arbetsgivare som bygger sin verksamhet på att anställa personer med statliga bidrag för att sedan byta ut dem när förmånerna är slut. Riksrevisionen poängterar Arbetsförmedlingens ansvar och föreslår att mer ska satsas på uppföljningar.

Både nystartsjobb och instegsjobb infördes 2007. Båda riktar sig till nyanlända. Nu visar det sig att nystartsjobben tränger undan instegsjobben. Det beror på att nystartsjobben i princip innebär lika stor subvention men inte har krav på i svenska för invandrare och försäkringsskydd i nivå med kollektivavtalen för den anställde.

Dessutom ger nystartsjobben möjlighet till a-kassa vid arbetslöshet. Enligt Riksrevisionen gör detta att vissa kommuner väljer nystartsjobb. Skälet är att kommunerna på det sättet kan hålla nere kostnaderna för försörjningsstödet.

Men kommunerna och andra stora arbetsgivare är inte alls de som oftast använder de här anställningarna. I stället är de absolut vanligast småföretag. En tredjedel av dem finns i hotell- och restaurangbranschen. På andra plats kommer handeln och företagstjänster. Runt tio procent finns inom vård- och omsorg. Kvinnor är underrepresenterade när det gäller de här anställningarna.

Samtidigt är slutsatsen att nyanlända som först fått instegsjobb och sedan nystartsjobb har lättare att få annat arbete.

Riksrevisionen slår fast att man bör vara vaksam så att de nyanländas språkinlärning inte får stå tillbaka för subventionerade jobb. Och för att få bästa effekt bör även instegsjobben ha försäkringsskydd och subventionerna till de anställningarna ska vara större än till nystartsjobben. Riksrevisionen varnar också för att instegsjobb skapas i ett fåtal branscher där chanserna till ordinarie jobb är mindre. Regeringen uppmanas också att utforma arbetsmarknadspolitiska insatser så att det går att utvärdera dem.

Regeringens mål är 4 500 personer per månad ska ha instegsjobb. Men det har inte uppnåtts. I stället har antalet legat runt 2 500.

Instegsjobb

Instegsjobb är en arbetsmarknadsåtgärd:

Gäller nyanlända som fyllt 20 år, är anmäld hos Arbetsförmedlingen och har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort de senaste 36 månaderna.
Arbetsgivaren får 80 procent av lönekostnaden, dock högst 800 kronor per dag, samt handledningsbidrag på 50 kronor per dag i tre månader.
Arbetsgivaren ska intyga att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt kollektivavtal eller är likvärdiga med avtal. Krav ställs på försäkringsskydd.
Anställningen ska kunna kombineras med SFI-studier.
6 500 personer deltog under 2012, statens kostnad var 339 miljoner kronor.

Nystartsjobb är en rättighet för arbetsgivare:

Gäller nyanlända som de senaste tre åren beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort. Eller den som är i åldern 21-26 och varit utan arbete i minst sex månader under de senaste nio månaderna. Eller den som är 56 år. Eller den som saknat arbete minst 12 av de senaste 15 månaderna.
Arbetsgivaren får en subvention som motsvarar två gånger arbetsgivaravgiften vilket är kanppt 63 procent av bruttolönekostnaden för personer som fyllt 26 år och drygt 31 procent för personer som fyllt 20 men inte 26.
Arbetsgivaren ska ge lön utifrån kollektivavtalet eller lika mycket som avtalet säger. Inget krav finns på att kollektivavtalets andra förmåner och försäkringar ska gälla. Nystartsjobb är en ordinarie anställning, därför kan man bli kvalificerad till a-kassa.
8  500 personer deltog under 2012, stadens kostnad var 410 miljoner kronor.