Det visar Inspektionen för socialförsäkring, ISF. I en rapport studeras hur olika reformer i föräldraförsäkringen har påverkat jämställdheten.

Den första månaden i föräldraförsäkringen som reserverades för pappor ledde till att föräldrarna delade mer på dagarna med vård av sjukt barn (VAB). Den andra pappamånaden påverkade inte VAB-uttaget lika mycket.
Hur föräldrarna delar upp VAB-dagarna mellan sig ses som ett mått på jämställdhet. Studier visar också att uttaget av VAB-dagar speglar hur mycket kvinnor och män delar på hushållsarbetet.

När det gäller inkomsten fick förstagångsmammor med låga inkomster bättre inkomstutveckling efter införandet av den andra reserverade månaden. Förmodligen för att de gått upp i arbetstid. Pappornas inkomster har inte förändrats.

– Det bör hållas i minnet att värderingsförändringar ofta tar tid och att det alltså kan finnas mer långsiktiga effekter av de aktuella regelförändringarna, säger Ann-Zofie Duvander, utredare på ISF i ett pressmeddelande.

Slutsatsen är att pappamånaderna har haft vissa effekter på jämställdheten i arbetslivet och i hemmet.