De nya förslagen, som S gör till vallöften, kallas för ”Ordningsregler för svensk arbetsmarknad.” Förslagen syftar till att stoppa utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft samt skattefusk.

De ”ordningsregler” S och LO vill införa är:

• Svenska kollektivavtal med svenska löner och villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad, oavsett från vilket land arbetskraften eller företaget kommer ifrån. Därför kommer lagen Lex Laval att rivas upp.

• Alla utländska företag som är verksamma i Sverige måste vara registrerade här. Företaget måste ha en representant i landet med mandat att förhandla med facket och träffa kollektivavtal.

• Arbetstagare från länder som lockas hit från länder utanför EU måste garanteras villkor enligt kollektivavtal. De villkor som utlovas blir juridiskt bindande. Förhands- och efterhandskontroller med kännbara sanktioner mot arbetsgivare införs.

• Arbetskraftsinvandringen ska anpassas efter behoven på arbetsmarknaden.

• Lagstiftningen kring F-skattsedel för företagare skärps så att det enkelt går att pröva om en person ska betraktas som företagare eller anställd.

• Lagen om offentlig upphandling ändras så att EU:s nya upphandlingsdirektiv, med möjlighet att ställa sociala krav som kollektivavtal, fullt ut går att tillämpa i Sverige. En uppförandekod där skatter och villkor fortlöpande kontrolleras hos anbudsgivare och entreprenörer blir en del av lagstiftningen.

• Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir förbjudet att hyra ut eller in arbetskraft för permanenta behov av arbetskraft.

• Lagen om anställningsskydd ändras så att det inte blir tillåtet att säga upp personal för att sedan hyra in samma personal eller andra för samma arbetsuppgifter. Alternativt blir det förbjudet för arbetsgivare att hyra in en person som sagts upp av samma arbetsgivare inom 12 månader från uppsägningen.

• Huvudentreprenörer får ett kedjeansvar för hur underentreprenörer i alla led sköter sig när det gäller löner, arbetsgivareavgifter och skatter.

• Arbetsgivare måste varje månad redovisa skatter och arbetsgivareavgifter individuellt för alla arbetstagare, och inte som nu med en klumpsumma.

• Personalliggare måste införas inom byggbranschen i kombination med oannonserade kontrollbesök. Detta kan vid behov också införas i andra branscher.

• Stopp för utländska förare/åkare att köra mer i Sverige än vad som är tillåtet enligt EU:s cabbotageregler. En nationell samordnare ska se till att reglerna följs bättre inom åkeribranschen. Socialdemokraterna är beredda att införa den holländska modellen som innebär att chaufförerna måste vara anställda av åkeriet.