Sedan fem år tillbaka drivs städningen av skolor, förskolor och andra kommunala lokaler på entreprenad i Alingsås, av företaget V-städ. Men i år konkurrerade Samhall ut V-städ vid upphandlingen. Med mer personal men till en lägre kostnad ska Samhall ersätta de 60 städarna.

– När vi jobbade tidigare för kommunen fick vi gå massor med utbildningar. Nu plockar de in folk som bara får en kort introduktion, säger Lena Sjöstrand med 15 år bakom sig som städare.

Hon är 56 år och ser dystert på utsikterna att få nytt jobb.

– Vad ska jag göra? Vi får väl gå på a-kassa, alla 60. Det blir mycket pengar, som de bara flyttar runt.

Samhall, som är ett företag som ger anställningar åt personer med funktionsnedsättning, har fått ett fyraårigt avtal.

Mats Eliasson är marknadsdirektör på Samhall. Han förklarar att en sådan här undanträngningseffekt är oundviklig.

– Det skulle det bli oavsett vilket företag som vann upphandlingen. Jag har full respekt för det problematiska i att människor förlorar sina jobb. Men jag företräder en målgrupp som också måste få finnas. Och skulle man inte tillåta oss att vara med i upphandlingar skulle de ju aldrig få chansen över huvud taget, säger han.

Övriga arbetsmarknadsåtgärder, som till exempel lönebidrag, är ofta förknippade med att de inte får tränga undan ordinarie sysselsättning. Men det gäller alltså inte Samhall.

Kommunal i Alingsås har inte kunna göra mycket mer än att stötta de 60 personer som nu går ut i arbetslöshet.

– Jag tycker det är bra att personer i Samhall får jobb men det är tragiskt att det sker på bekostnad av fullt arbetsför personal, säger Joakim Mjörnemyr, i sektionsstyrelsen i Alingsås.

På kommunen, ser man det hela som ett normalt förfarande vid upphandling.

– Det ligger i sakens natur på en konkurrensutsatt marknad att någon förlorar ett uppdrag när någon annan vinner en upphandling, säger upphandlingschefen Magnus Bernhardsson.

Städaren Lena Sjöstrand trodde att hon hade anställningstrygghet.

– Så fort det går ut på upphandling så finns ju inte anställningstryggheten kvar, säger hon.

Enligt Samhalls försäljningsavdelning är det mycket ovanligt att de tar över alla delar i en kommuns verksamhet, som i det här fallet.

Vi har sökt V-städ för en kommentar, utan resultat.