SVAR: De regler du efterfrågar finns i lagen om ledighet för näringsverksamhet. Enligt den lagen har en arbetstagare rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att bedriva näringsverksamhet. Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbets­givarens verksamhet och ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägen­het för arbetsgivarens verksamhet.