Förslaget innehåller delar som ska ge bättre villkor för de sjuka. TCO vill se ett nytt steg i kedjan av åtgärder då de sjukas arbetsförmåga prövas mot ”arbeten där den försäkrades kompetens kan tas tillvara” innan arbetsförmågan prövas mot normalt förekommande arbete.

Tidsgränserna mellan insatserna föreslås mjukas upp så att försäkrade inte ”går vidare till nästa nivå” i bedömning av arbetsförmågan medan rehabiliteringsinsatser pågår med sikte omställning och/eller återgång i arbetet.

TCO vill öka möjligheterna att studera med rehabiliteringsersättning i omställningssyfte.

Arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering föreslås öka med stöd av företagshälsovård, hälsofrämjande arbete och medfinansiering av sjukpenningkostnaden vid långa sjukdomsfall. TCO kan också tänka sig att arbetsgivare som inte tar sitt ansvar straffas med en extra avgift.

I förslaget finns också punkter för att förbättra villkoren och tryggheten för egenföretagare, kombinatörer (som varvar anställning med eget företagande) och studenter.

Trots att förslaget innehåller så många punkter är det ännu inte färdigt i alla detaljer. TCO tar gärna emot synpunkter från andra för att utveckla det paket på åtgärder som de nu har presenterat.