SVAR: Semesterlagen reglerar rätten till semester och vilken frånvaro som är semestergrund­ande. Kollektivavtalet reglerar antalet semesterdagar utöver det som lagen anger. Din fråga om antalet semesterdagar på din löne­specifikation och dagar som försvinner har jag för lite information om för att kunna svara på.  Kontakta därför Kommunal lokalt, så hjälper dom dig med svar på den frågan.
Både lag och kollektiv­avtal reglerar att det i första hand är ledighet som ska ges och du kan inte kräva att få ut semester­dagarna i pengar. Men hamnar du över det antal dagar som är tillåtet att spara kommer de överskjutande dag­arna att betalas ut i pengar.