SVAR: Grunden i Bilaga J är arbetstids­lagen och allmänna bestämmelser och regleringarna där om arbetstid. Det är viktigt för er som arbetar jour att komma ihåg att även jour är arbetstid. Ni kan alltså inte vara fler timmar på arbetet än vad kollektivavtalet säger är tilåtet.
Förbundet har uppfattningen att all tid på arbetet ska betalas. Ersättningen till den som kan sova på arbetet är dock lägre än vad den är när arbete pågår hela arbetspasset. Skulle det vara så att ni utför arbete under större delen av jourpasset är det kanske inte jour utan vaken natt som ska ersättas.
För att vara säkra på om det är sovande natt eller vaken natt som ska gälla för er arbetsplats så kontaktar ni Kommunals lok­ala företrädare