SVAR: Av din fråga kan jag inte utläsa om du haft vikariats­anställning i sammanlagt mer än två år eller om du haft flera kortare vikariat under tidsperioden du hänvisar till. Så länge du arbetar hos samma arbetsgivare (i det här fall­et kommunen) ska all tid samman­­­­­­­räknas, även om du är på olika arbets­platser hos arbets­givaren. Kontakta Komm­unal lokalt, så hjälper de dig att reda ut fråg­an.